UPOZNAJTE EURO SUPPORT GROUP

Kompanija Euro Support Group se od 2005. godine bavi izgradnjom, adaptacijama i održavanjem svih vrsta objekata sa prepoznatljivim kvalitetom.

U oblasti izgradnje privrednih i poslovnih objekata, uz prateće aktivnosti iz oblasti Facility managementa, Euro Support Group -SE -danas se prepoznaje kao dugoročan i pouzdan partner nizu domaćih i inostranih kompanija koje posluju u Srbiji.

Posedujemo stručne kadrove sa višegodišnjim iskustvom iz svih oblasti i delatnosti u građevinarstvu, kao i adekvatnu opremu, alate i mehanizaciju za obavljanje radnih zadataka.

Pouzdan oslonac visokog nivoa usluga kao i daljeg intezivnog rasta je kompanija koja uspešno posluje u SR Nemačkoj, sa istom delatnošću i istim vlasnikom kao i Euro Support Group u Republici Srbiji.

Kompanija Euro Support Group našim klijentima nudi sve široki obim usluga i to:

Čišćenje:

 • higijensko održavanje,
 • specijalističko čiščenje industrijskih objekata,
 • pranje i održavanje tepiha i tapaciranog nameštaja.

Održavanje zelenih površina i dvorišta:

 • košenje travnjaka,
 • nega cveća, žbunastog rastinja i živih ograda,
 • projektovanje i formiranje novih zasada.

Sanacija i reparacija kanalizacionih sistema kao što su:

 • Šahtovi,
 • revizije separatora sa uslugom čišćenja,
 • odgušenja i ispiranja,
 • video snimanje stanja kanalizacionih cevi.

Pouzdan smo partner u oblasti tehničkog održavanja, jer omogućavamo nesmetano funkcionisanje svih tehničkih sistema i instalacija stambenih, poslovnih, komercijalnih i industrijskih objekata.

Tehničko održavanje vrše profesionalno obučeni, stručni i sertifikovani:

 • električari,
 • vodoinstalteri,
 • monteri grejanja i klimatizacije,
 • serviseri klima sistema,
 • keramičari,
 • moleri i farbari,
 • građevinski limari,
 • fasaderi,
 • stolari,
 • bravari.

Takođe, vršimo i usluge periodničnih preventivnih pregleda objekata sa aspekta zaštite od požara, kao i pregled i kontrolno merenje gromobranskih instalacija.

Naš projektni tim nudi izradu svih vrsta i faza projektne dokumentacije za sve vrste objekata i to:

 • Idejne projekte,
 • Projekte za građevinsku dozvolu,
 • Projekte za izvođenje,
 • Kompletnu projektnu dokumentaciju – bilo da su u pitanju, stambene zgrade, kuće, vile, komercijalni objekti, proizvodne hale ili magacinski prostori.

Pored usluga projektovanja, pružamo i usluge vršenja stručnog nadzora tokom izgradnje svih faza i svih vrsta radova vezanih za stambene, poslovne i industrijske objekte.

Posvećeni smo profesionalnom pristupu tokom izvođenja radova u skladu sa pravilima struke i nastojimo da posao završimo u što kraćem roku i uz optimizaciju troškova.

Kvalitet našeg poslovanja je baziran na prepoznavanju potreba klijenata, aktivnoj komunikaciji, optimalnim rokovima, korektnim cenama i sveobuhvatnom brigom oko izvršenja preuzetih obaveza.

Stručni smo, efikasni i fleksibilni, što nas čini savremenom kompanijom, koja prepoznaje savremene trendove i postulate efikasnog poslovanja i brige o klijentima. Naše poslovanje  je posvećeno sprovođenju celovite politike kvaliteta u svim segmentima rada, a ističemo da Euro Support Group poseduje sledeće sertifikate o poštovanju ISO standarda i to:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 18001
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • ISO 27001
 • ISO 50001