Delatnosti

Građevinarstvo

Arhitektonsko građevinski radovi zahtevaju angažovanje stručnog kadra da bi posao bio izveden kako treba, a objekat služio svrsi narednih decenija. Višegodišnje iskustvo našeg stručnog kadra sa brojnih gradilišta, najbolja su preporuka usluga koje vam pružamo u izvođenju svih vrsta arhitektonsko građevinskih radova.

Tipovi građevinskih objekata

Vršimo izvođenje građevinskih radova na svim tipovima objekata – industrijskim, poslovnim ili stambenim, bilo da je u pitanju

 1. niskogradnja ili
 2. visokogradnja.

Izvođenje građevinskih radova

Izvodimo sve vrste grubih i završnih građevinskih radova.

Rušenje delova ili kompletnih objekata

Ukoliko imate potrebu za rušenjem kompletnih ili pojedinih delova objekata, u stanju smo da odgovorimo na sve vaše zahteve, te da stručno i kvalitetno, u dogovorenom roku izvršimo potrebna rušenja. Radove izvodimo uz korišćenje najsavremenije tehnologije i mehanizacije, uz poštovanje higijenskih uslova i zaštitu okolnih objekata i životne sredine.

Rekonstrukcija delova ili kompletnih objekata

Ukoliko posedujete objekat koji je potrebno rekonstruisati, ili njegova gradnja nije finalizovana, možemo ponuditi radove na rekonstrukciji, ili završetku započetih radova radi privođenja objekta nameni.

Arhitektonsko građevinski radovi – Projektovanje i izgradnja objekata

U mogućnosti smo i da vam ponudimo i projektovanje i izgradnju objekata po sistemu “ključ u ruke” sa jasnom namenom unapređenja kvaliteta života kada su u pitanju stambeni objekti, uz korišćenje najsavremenije tehnologije i najkvalitetnijih materijala.

Takođe nudimo i uslugu projektovanja i izgradnje poslovnih ili industrijskih objekata i dogradnju i rekonstrukciju istih, u dogovorenim rokovima uz angažovanje stručnog i iskusnog tehničkog i majstorskog kadra, kao i korišćenje kvalitetnih građevinskih materijala, alata, mašina i mehanizacije poslednje generacije.

Arhitektonsko građevinski radovi –  Adaptacija objekata

Ukoliko vam je potrebna adaptacija prostora, u mogućnosti smo da izvedemo sve vrste instalaterskih i građevinsko zanatskih radova, potrebnih za brze i efikasne adaptacije.

Tekuće održavanje u zavisnosti od namene objekata

Pored svega navedenog vršimo i uslugu tehničkog održavanja u zavisnosti od vrste objekta, složenosti i namene ugrađenih instalacija, a u cilju omogućavanja njegove funkcionalnosti i upotrebljivosti u što dužem period, a uz optimalne troškove održavanja.

Uređenja površina oko objekta

 • parkirališta
 • zelenih površina i
 • izgradnja pristupnih saobraćajnica.

Jedna od oblasti koja zahteva dobro planiranje i pažnju prilikom projektovanja i izvođenja radova su instalacije vodovoda i kanalizacije. Naime, jednom postavljena instalaciona mreža se veoma teško menja  s obzirom na to da je spoljašnja instalacija ukopana u teren pored objekta, a unutrašnja instalacija najčešće uzidana u pregradne zidove, pa popravke zahtevaju dodatne radove i sredstva.

Vodovod i kanalizacije – Projektovanje i planiranje

Pravilno planiranje odvođenja i dovođenja vode u objekat koji je u fazi gradnje, adaptacije ili restauracije, od velikog je značaja za kasniju upotrebnu vrednost objekta i kvaliteta života u njemu.

Materijali i oprema za vodovod i kanalizaciju

Potrebno je voditi računa o materijalima koji se koriste i to:

 • vrsti i nazivnim prečnicima cevi,
 • kvalitetu ugrađene cevne armature,
 • odabiru hidrantskih ormarića sa pratećom opremom,
 • izboru sanitarnih elemenata i galanteriji koje će se koristiti u finalnom opremanju objekta.

Izvođenje svih vrsta instalaterskih radova na sistemima vodovoda i kanalizacije

U mogućnosti smo da vam ponudimo stručnu i profesionalnu uslugu vezano za montažu instalacija vodovoda i kanalizacije i to na unutrašnjem i spoljašnjem razvodu sanitarne, hidrantske i tehnološke vode, kao i unutrašnjem i spoljnom razvodu fekalnih, kišnih i tehnoloških kanalizacija.

U mogućnosti smo da vam ponudimo stručnu i profesionalnu uslugu vezano za:

 • montažu instalacija vodovoda na unutrašnjem i spoljašnjem razvodu sanitarne, hidrantske i tehnološke vode, kao i
 • montažu instalacija kanalizacije na unutrašnjem i spoljnom razvodu fekalnih, kišnih i tehnoloških kanalizacija.

Pored montaža cevovoda, radimo i montažu opreme i sanitarnih uređaja kao što su:

 • Montaža opreme za povišenje pritiska vode u instalacijama hidrantske mreže,
 • Montaža opreme koja je deo raznih sistema vodovodne i kanalizacione mreže,
 • Montaža sanitarnih uređaja

Dodatna protivpožarna zaštita objekata

Pored navedenih instalacija vodovoda i kanalizacije, koje uključuju i hidrantske instalacije, kao obavezne delove isntalacija svakog objekta, montiramo i dodatne sisteme za inicijalno gašenje požara, kao što su sprinkler instalacije, sa pratećom opremom, ventilskim stanicama i pumpi za podizanje pritiska.

Održavanje sistema vodovoda i kanalizacije

Pored potrebe za pravilnom montažom instalacija vodovoda i kanalizacije, za pravilan i dugotrajan rad je od ključne važnosti redovan pregled pojedinih delova sistema, kao i njihovo održavanje. Stoga je neopodno angažovati specijalizovane ekipe  za povremene preglede i eventualne servisne intervencije u cilju održavanja dugoročne pogonske spremnosti. Euro Support Group predstavlja (je idealan partner) idealnog partnera za poslove oko redovnih i periodičnih pregleda, kao i eventulne servisne intervencije.

Mašinske instalacije, odnosno unapređenje njihovog kvaliteta i funkcionalnosti, prati konstantno unapređenje tehnologije gradnje objekata. To unapređenje odnosi se pre svega na one mašinske instalacije koje utiču na poboljšanje komfornih uslova boravka ljudi u objektima, a koje se uopšteno nazivaju termotehničkim instalacijama.

Pored ovih instalacija, bavimo se i izradom ostalih mašinskih instalacija koji se sreću u stambenim, poslovnim, komercijalnim i industrijskim objektima i to:

 • Termotehničke instalacije – grejanje, hlađenje, klimatizacija, ventilacija;
 • Toplovodi svih vrsta;
 • Instalacije komprimovanog vazduha;

Instalacije rashlade u komercijalnim i industrijskim objektima.

Grejanje

Stručno i u dogovorenom roku uz poštovanje tehničkih standarda, naši timovi mogu realizovati sve vrste sistema grejanja u vašim objektima i to:

 • Centralno grejanje,
 • Radijatorsko grejanje,
 • Podno,
 • Zidno,
 • Kalorifersko grejanje
 • Vazdušno grejanje

Kao izvore energije za grejanje ugrađujemo:

 • kotlove na čvrsta goriva (ugalj, drva, pelet),
 • gasovita goriva (zemni gas),
 • tečna goriva (lož ulje, mazut) i
 • električnu energiju,
 • ili objekte priključujemo na sisteme daljinskog grejanja.

Klimatizacija

Pod pojmom klimatizacije prostora se podrazumeva održavanje komfornih uslova u prostoru tokom cele godine, a u našim klimatskim uslovima to zahteva grejanje u zimskom i prelaznom periodu, hlađenje u letnjem, eventualno vlaženje ili odvlaživanje vazduha, uz konstantnu nadoknadu svežeg vazduha odnosno kiseonika potrebnog za disanje. Održavanje adekvatnih, odnosno komfornih uslova u prostoru  direktno utiče na komfor i ugodnost korisnika, što zasigurno povećava efikasnost i zadovoljstvo zaposlenih.

U zavisnosti od namene prostora, odnosno Sistema predviđenih projektnom dokumentacijom, možemo da ponudimo isporuku i montažu svih vrsta sitema za klimatizaciju kao što su:

 • Fan – coil aparati,
 • Klima komore za unutrašnju ili spoljnu ugradnju,
 • Split sistemi sa plafonskim ili zidnim jedinicama,
 • VRV, VRF ili multi split sistemi,
 • Čilerska (rashladna) postrojenja,
 • Toplotne pumpe vazduh/voda, ili voda/voda.

Ventilacija

U vašim poslovnim ili stambenim prostorima, proizvodnim ili magacinskim halama, bolnicama ili hotelima, možemo  _ монтирамо siteme ventilacije objekata u skladu sa projektnom dokumentacijom.

Bilo da se radi o ventilaciji

 • podzemnih garaža,
 • kuhinja u restoranima i hotelima,
 • sanitarnih prostorija ili poslovnih prostora,

nudimo vam izradu adekvatnih vazdušnih kanala i montažu neophodne opreme za ventilaciju.

Mašinske instalacije – Projektovanje i izvođenje

Projektovanje mašinskih instalacija podrazumeva i efikasnost i isplativost predviđenih sistema, uz poštovanje zadatog budžeta, ali i svih tehničkih normativa i uslova o zaštiti životne sredine.

U saradnji sa vama, radimo na izradi projektnog zadatka, na bazi čega možemo uraditi adekvatno projektno rešenje, a zatim izvesti planirane radove.

Najvažniji kriterijumi prilikom odlučivanja o projektnom rešenju i korišćenoj opremi su isplativost i tehničko operativni troškovi, kao i raspoloživost korišćenih resursa u optimalnom vremenskom periodu. Sve su to preduslovi koji omogućavaju udoban, a pri tome i energetski efikasan sistem za krajnjeg korisnika.

Elektro instalacije

Jaka struja

Elektro radovi i postavljanje električnih instalacija veoma su bitni delovi gradnje i zahtevaju znanje, iskustvo, stručnost i profesionalnost prilikom izvođenja. Euro Support Group nudi sve vrste elektro instalaterskih radova u sklopu građevinskih i završnih radova u stambenim, poslovnim, industrijskim, javnim površinama i svim drugim tipovima objekata.

Kvalitet elektro radova

Kako bi plan rada, koji je na početku projekta napravljen, bio realizovan do kraja, kao i zbog dobre koordinacije timova različite struke – električara, keramičara i vodoinstalatera, poželjno je da sve radove izvodi jedna firma .

Najčešći elektro radovi

Aktivnosti Euro Support Group na polju elekto radova kreću se od radova na razvodnim ormarima pa sve do izrade kompletne elektro instalacije u najrazličitijim objektima, kao i sprovođenja svih drugih instalacija za sve potrošače koji su projektnim rešenjem definisani.

Prilikom gradnje i adaptacije objekata, elektro radovi koji se izvode su sledeći:

 • Popravka postojećih instalacija
 • Razvod električnih instalacija
 • Ugradnja razvodnih tabli i elektroormara
 • Postavljanje sklopki, osigurača, trafoa
 • Postavljanje dozni, prekidača, utikača
 • Postavljanje rasvete
 • Povezivanje električnih potrošača
 • Premeštanje električnih vodova
 • Otklanjanje mogućih kvarova

U radu poštujemo sve tehničke norme i propise i koristimo opremu vrhunskog kvaliteta, a uz dugogodišnje stručno iskustvo naših zaposlenih, kvalitet radova i usluga su zagarantovani!

Spoljna rasveta zgrade, poslovnog prostora ili dvorišta odlikuje visoka funkcionalnost. Bilo da koristite lampe za dvorište iz praktičnih, estetskih, bezbednosnih ili drugih razloga, poželjno je da svaki objekat bude osvetljen, a opet da se savršeno uklapa u skladu sa eksterijerom.

Euro Support Group nudi projektovanje i postavljanje spoljne rasvete na svim objektima, a prema potrebama i zahtevima naručioca posla.

Spoljna rasveta je idealan izbor za garaže, ulaze u poslovne objekte, zgrade, izloge…

Mašinske instalacije, odnosno unapređenje njihovog kvaliteta i funkcionalnosti, prati konstantno unapređenje tehnologije gradnje objekata. To unapređenje odnosi se pre svega na one mašinske instalacije koje utiču na poboljšanje komfornih uslova boravka ljudi u objektima, a koje se uopšteno nazivaju termotehničkim instalacijama.

Pored ovih instalacija, bavimo se i izradom ostalih mašinskih instalacija koji se sreću u stambenim, poslovnim, komercijalnim i industrijskim objektima i to:

 • Termotehničke instalacije – grejanje, hlađenje, klimatizacija, ventilacija;
 • Toplovodi svih vrsta;
 • Instalacije komprimovanog vazduha;

Instalacije rashlade u komercijalnim i industrijskim objektima.

Grejanje

Stručno i u dogovorenom roku uz poštovanje tehničkih standarda, naši timovi mogu realizovati sve vrste sistema grejanja u vašim objektima i to:

 • Centralno grejanje,
 • Radijatorsko grejanje,
 • Podno,
 • Zidno,
 • Kalorifersko grejanje
 • Vazdušno grejanje

Kao izvore energije za grejanje ugrađujemo:

 • kotlove na čvrsta goriva (ugalj, drva, pelet),
 • gasovita goriva (zemni gas),
 • tečna goriva (lož ulje, mazut) i
 • električnu energiju,
 • ili objekte priključujemo na sisteme daljinskog grejanja.

Klimatizacija

Pod pojmom klimatizacije prostora se podrazumeva održavanje komfornih uslova u prostoru tokom cele godine, a u našim klimatskim uslovima to zahteva grejanje u zimskom i prelaznom periodu, hlađenje u letnjem, eventualno vlaženje ili odvlaživanje vazduha, uz konstantnu nadoknadu svežeg vazduha odnosno kiseonika potrebnog za disanje. Održavanje adekvatnih, odnosno komfornih uslova u prostoru  direktno utiče na komfor i ugodnost korisnika, što zasigurno povećava efikasnost i zadovoljstvo zaposlenih.

U zavisnosti od namene prostora, odnosno Sistema predviđenih projektnom dokumentacijom, možemo da ponudimo isporuku i montažu svih vrsta sitema za klimatizaciju kao što su:

 • Fan – coil aparati,
 • Klima komore za unutrašnju ili spoljnu ugradnju,
 • Split sistemi sa plafonskim ili zidnim jedinicama,
 • VRV, VRF ili multi split sistemi,
 • Čilerska (rashladna) postrojenja,
 • Toplotne pumpe vazduh/voda, ili voda/voda.

Ventilacija

U vašim poslovnim ili stambenim prostorima, proizvodnim ili magacinskim halama, bolnicama ili hotelima, možemo  _ монтирамо siteme ventilacije objekata u skladu sa projektnom dokumentacijom.

Bilo da se radi o ventilaciji

 • podzemnih garaža,
 • kuhinja u restoranima i hotelima,
 • sanitarnih prostorija ili poslovnih prostora,

nudimo vam izradu adekvatnih vazdušnih kanala i montažu neophodne opreme za ventilaciju.

Mašinske instalacije – Projektovanje i izvođenje

Projektovanje mašinskih instalacija podrazumeva i efikasnost i isplativost predviđenih sistema, uz poštovanje zadatog budžeta, ali i svih tehničkih normativa i uslova o zaštiti životne sredine.

U saradnji sa vama, radimo na izradi projektnog zadatka, na bazi čega možemo uraditi adekvatno projektno rešenje, a zatim izvesti planirane radove.

Najvažniji kriterijumi prilikom odlučivanja o projektnom rešenju i korišćenoj opremi su isplativost i tehničko operativni troškovi, kao i raspoloživost korišćenih resursa u optimalnom vremenskom periodu. Sve su to preduslovi koji omogućavaju udoban, a pri tome i energetski efikasan sistem za krajnjeg korisnika.

Sadržaj harmonike

Razvodni ormani su uređaji koji dovode električnu energiju do objekta i u sklopu tog istog objekta je distribuiraju prema drugim uređajima. Pored toga što obezbeđuju napajanje i preraspodeljuju električnu energiju, razvodni ormani (elektro ormani) namenjeni su i:

 • zaštiti elektroenergetskih vodova,
 • zaštiti od preopterećenja i
 • zaštiti od kratkog spoja.

Ukoliko su opremljeni meračima snage omogućavaju i merenje potrošnje energije.

Ugradnja razvodnih ormana

Uvođenje struje se mora uraditi prema propisima, standardima i projektu, kakvu god namenu sam objekat imao. Ugradnja razvodnih ormana se takođe vrši prema projektnoj dokumentaciji, a od potrebe i same namene objekta zavisi i izbor razvodnog ormana.

Šta se nalazi u unutrašnjosti razvodnog ormana

Razvodni ormani za struju u svojoj unutrašnjosti sadrže elektro opremu za dovod i odvod energije, upravljanje, zaštitu, osigurače – odnosno, može se reći da oprema zavisi od zahteva samog projekta.  Takođe, radi vizuelizacije i lakšeg održavanja, na vratima razvodnog ormana koriste se indikatorske lampe, uređaji za upravljanje napajanjem, indikatori i mnogi nadzorni uređaji.

Kada je neophodan razvodni orman, a kada razvodna tabla

Napajanje priključka kod npr. porodične kuće, odnosno kod manjih objekata, vrši se preko jedne razvodne table, dok se postavljanje razvodnog ormana podrazumeva u većim stambenim zgradama! Razvodne table za svaki stan u zgradi napajaju se preko elektro ormana pa se oni postavljaju na svakom spratu.

Elektro razvodni ormani i bezbednost?

Kako bi se sprečilo da dođe do potpunog otkazivanja električne opreme koja se koristi u objektu, razvodni ormani često imaju i glavni prekidač koji odvaja svu električnu opremu – koja se nalazi unutar njega, od napajanja.

Postojanje glavnog prekidača je veoma korisno jer je u nekim hitnim situacijama neophodno potpuno isljučiti struju. Na taj način se štiti električna oprema od oštećenja i sagorevanja i izbegavaju brojne neželjene posledice.

Elektro ormani dimenzije i dizajn

Za pojedinačne grupe električne opreme moguće je instalirati prekidače koji mogu biti odvojeni na licu mesta ili prema tipu primene, dok se na dnu ili na vrhu okvira razvodnog ormana mogu instalirati i ulazni i izlazni krugovi napajanja. Može se reći da kod elektro ormana dimenzije i dizajn zavise od vrste instalacije, potrebe i namene objekta.

Gde se koriste i koje su vrste razvodnih ormana

Industrija, građevina, privatne kuće, stambeni i poslovni objekti samo su neke od različitih i brojnih oblasti u kojima su razvodni ormani neophodni.

U zavisnosti od oblasti primene i postavljenih zahteva razvodni ormani za struju izrađuju se od:

 • metala – koji se izrađuju od hladnovaljanog čeličnog lima
 • inoxa
 • aluminijima

i mogu biti:

 • zidni
 • podni
 • ugradni
 • nadgradni

Projektovanje, stručno i pravilno obavljanje svih elektro radova, puštanje u rad i na kraju pregled i ispitivanje električnih instalacija i sistema, nužno je za njihovo sigurno i bezbedno funkcionisanje tokom godina rada.

Overena dokumentacija o svakoj fazi radova obavezna je i podrazumeva se od strane svakog izvođača elektro radova.

Najčešća ispitivanja elektro sistema

Kada je reč o elektro sistemima, najčešča, a i po zakonu obavezna, su sledeća ispitivanja:

 • električnih instalacija
 • gromobranskih instalacija
 • sistema trafostanica
 • sistema relejne zaštite
 • termovizijsko ispitivanje
 • instalacija strukturno kablovskih Sistema itd…

Kada se vrše pregled i ispitivanje električnih instalacija? 

Pregled i ispitivanje vrše se:

 • u toku samih radova,
 • obavezno nakon završetka,
 • periodično i
 • posle bilo kakvih promena na električnim instalacijama

Cilj pregleda i ispitivanja

Glavni i osnovni cilj pregleda i ispitivanja jesu, pre svega, sigurnost i bezbednost ljudi, kao i zaštita od požara jer se neispravne elektro instalacije  smatraju najčešćim izazivačima požara.

Šta podrazumeva stručni nalaz Euro Support Group nakon pregleda i ispitivanja?

Nakon pregleda i ispitivanja Euro Support Group vrši i izdavanje stručnih nalaza.

Stručni nalaz o izvršenom pregledu i ispitivanju električnih instalacija niskog napona može da sadrži sledeće: Pregled i funkcionalnost električne instalacije, Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog provodnika i provodnika glavnog i dodatnog izjednačenja potencijala, Ispitivanje otpornosti izolacije električne instalacije, Provera zaštite električnim odvajanjem električne instalacije, Otpornost podova i zidova, Provera uslova zaštite automatskim isključenjem napajanja, Ispitivanje dopunskog izjednačenja potencijala, analiza rezultata i zaključak itd.

Prilikom ispitivanja spoljašnje gromobranske instalacije vrši se:

 • Pregled spoljašnje gromobranske instalacije
 • Merenje neprekidnosti spusnih vodova
 • Merenje otpornosti rasprostiranja uzemljivača
 • Provera neprekidnosti provodnika za izjednačenje potencijala
 • Provera funkcionalnosti uređaja za zaštitu od prenapona

Što se tiče pregleda i ispitivanja električne instalacije u prilici smo da ponudimo sledeće usluge:

 • Pregled, ispitivanje i merenje otpornosti izolacije
 • Pregled, ispitivanje i merenje prenaponske zaštite
 • Pregled, ispitivanje i merenje neprekidnosti
 • Pregled, ispitivanje i merenje otpornosti uzemljenja
 • Pregled, ispitivanje i merenje specifične otpornosti tla
 • Pregled, ispitivanje i merenje napona dodira
 • Pregled, ispitivanje i merenje vremena isključenja
 • Pregled, ispitivanje i merenje struje isključenja
 • Pregled, ispitivanje i merenje impedanse petlje kvara i izračunavanje struje kratkog spoja

Slaba struja

Potrebe za video nadzorom se svakodnevno povećavaju isključivo sa željom za

 • bezbednošću
 • osećajem sigurnosti
 • zaštitom, kao
 • prevencijom

bilo koje vrste fizičkog ili materijalnog oštećenja svih vrsta objekata i imovine. Preporučljivo je na vreme obezbediti životni ili poslovni prostor, te iz tog razloga je ovakva vrsta investicije višestruko benifitna iz navedenih, tako i iz mnogobrojnih drugih razloga.

Sve za video nadzor

Projektovanje video nadzora

Stručni tim naše kompanije će nakon inspekcije enterijera i eksterijera vašeg objekta, napraviti Najbolju moguću procenu rizika i planiranje sistema video nadzora, kako bi svi potrebni i ključni segmenti bili pokriveni.

Postavljanje/instaliranje video nadzora

Nakon izrade projektno tehničke dokumentacije video nadzora nad objektom, vršimo uslugu postavljanja celokupne i potrebne opreme.

Vršimo instaliranje:

 • bezbednosnih kamera
 • opreme za skladištenje video materijala
 • kao i potrebnih

kako bi celokupan sistem video nadzora bio precizno postavljen bez bilo kojih smetnji.

Održavanje opreme za video nadzor

Video nadzor – cena

Cena varira u zavisnosti od opreme za video nadzor, kao i veličine objekta i ostalih karakteristika i iz tog razloga je najbolje da nas kontaktirate kako bismo objektivno, i u skladu sa vašim budžetom napravili što pristupačniju i kvaltetniju ponudu.

Organizacije svih veličina koriste sistem kontrole pristupa za beleženje kada zaposleni počinju i prestaju sa radom. Takođe, uobičajeno je da se prate i pauze za ručak i druga odsustva sa radnog mesta.

Firme takođe treba da prate kada zaposleni ne rade, na primer za vreme praznika i godišnjih odmora.

Sistem kontrole pristupa pruža mnoge pogodnosti firmama i omogućava poslodavcima da imaju potpunu kontrolu radnog vremena zaposlenih.

Savremeni sistemi za evidenciju radnog vremena su jednostavni za upotrebu, nenametljivi, pouzdani i imaju različite mogućnosti  za izbor najoptimalnijeg načina upotrebe. Sistemi za evidenciju radnog vremena sastoje se od elemenata (terminali, komunikacijski moduli, kartice) i programske podrške (baze podataka, aplikacijski programi) koji zajedno stvaraju funkcionalnu celinu.

Nudimo idealna rešenja kontrole pristupa za mala i srednja preduzeća.

Ovakvi sistemi evidencije radnog vremena omogućava velike uštede i omogućava red u poslovanju jer se:

 • Povećava radna disciplina
 • Povećava produktivnost usled smanjenja kašnjenja i izostajanja sa posla
 • Omogućava jasan uvid u spisak dolazaka i odlazaka
 • Uklanjanja svaka sumnja u vezi sa brojem sati provedenih na radnom mestu

Protivprovalni alarmni sistemi su dizajnirani za detekciju neautorizovanog ulaska u objekat ili određenu oblast. Sastoje se od niza raznih tipova senzora, alarmne centrale, sa ili bez rezervnog napajanja, sirene i uređaja za dojavu.

U zavisnosti od načina detekcije postoje senzori koji detektuju

 • pokret,
 • zvuk (lom stakla),
 • vibracije ili
 • mikrotalase.

Senzori mogu biti povezani sa alarmnom centralom žičanom ili bežičnom vezom.

Alarmni sistemi mogu služiti kao protivprovalni sistemi, a takođe mogu služiti i kao sistemi za zaštitu od požara.

Protivprovalni alarmni sistemi mogu biti vezani zajedno sa sistemima video nadzora kako bi se automatski snimio željeni pokret ili događaj.

Alarmne centrale

Alarmna centrala ili protivprovalni alarmni kontrolni panel je centralni deo alarmnog sistema na koji se povezuju svi elementi sistema.

To mogu biti

 • sirene,
 • magnetni kontakti,
 • detektori pokreta,
 • detektori dima i drugi sistemski moduli.

Alarmne centrale se obično postavljaju na manje dostupnim mestima.

Kontrolni paneli, osim detekcije provale, imaju mnogo više funkcija. Oni se napajaju putem trafoa, a tu je i dodatna baterija (akumulator) koji će napajati ceo alarmni sistem u slučaju nestanka struje ili prekida napajanja. Kontrolni panel vrši nadzor stanja provodnika u sistemu, kako bi održao integritet sistema, a takođe i vrši komunikaciju sa korisnikom i/ili centrom za monitoring.

Protivpožarna zaštita ili sistemi za rano otkrivanje detekciju i oglašavanje požara  predstavlja elektronski sistem koji služi da što ranije detektuje požar i time spreči njegovo širenje, odnosno omogući njegovo gašenje u najranijoj fazi.

Automatski protivpožarni sistemi

Automatski protivpožarni sistemi se postavljaju kako bi na vreme detektovali:

 • dim (merenje prisutnosti dima)
 • povećanje temperature
 • treperenje plamena
 • mogućnost izvora toplote – postojanje izvora zagrevanja

uz pomoć senzora koji svaki protivpožarni sistem sadrži.  Nakon detekcije bilo koje od navedene promene, protivpožarni sistem vrši dojavu požara vatrodojavnoj centrali, koja nakon provere dobijene informacije reaguje u skladu sa novonastalom situacijom.

Naši klijenti se odlučuju za protivpožarne sisteme ne samo zato što su obavezni zakonskom regulativom (Zakon o zaštiti od požara i prateći pravilnici) u poslovnim objektima, već i zbog moralne obaveze zaštite na radu svojih zaposlenih.

Projektovanje sistema za dojavu požara

Stručni tim koji stoji ispred kompanije Euro Suport Group nakon inspekcije objekta u koji se uvodi protivpožarna zaštita, pravi detaljan i taksativan plan postavke automatskog sistema dojave požara.

Montiranje protivpožarne zaštite / ugradnja, instaliranje i postavljanje dojave požara

Nakon planiranja, vrši se postavka automatskog sistema, na pozicijama koja su određena u fazi projektovanja.

Održavanje sistema protivpožarne zaštite

Naša kompanija pored projektovanja i postavke, nudi i uslugu održavanja, jer je to obavezna stavka prilikom postavljanja protivpožarne zaštite kako bi sistem radio bez smetnji. Naša tehnička podrška izlazi na teren kako bi proverila opšte stanje i ispravnost aparata, tako i da bi izvršila popravku u slučaju mogućeg kvara.

Sistemi ozvučenja su zastupljeni u skoro svim objektima javne namene: prodavnicama, kafićima, restoranima, firmama i ostalim.

Namena ovih sistema, pored puštanja muzike, jesu i funkcija javnog razglasa (PA sistemi) kao i profesionalni zvučni sistemi.

Zvučni sistemi se sastoje od zvučnika, koji se dele i po nameni – mestu postavljanja, te tako imamo

 • plafonske zvučnike,
 • viseće zvučnike,
 • zidne zvučnike,
 • baštenske zvučnike i
 • samostojeće zvučnike.

Najbitniji deo audio sistema jesu svakako pojačala, preko kojih ide mreža zvučnika i dodatnih komponenti za regulaciju zvuka. Audio pojačala dolaze sa razlikom u broju audio izlaza i jačinom – snagom izraženom u vatima (W).

Pod dodatnom opremom spadaju atenuatori ili kontrola pojačanja zvuka, koji takođe imaju funkciju da u zavisnosti od potrebe, utišavaju/pojačavaju zvuk u određenoj prostoriji. Od dodatne opreme vredi napomenuti i PA mikrofone, koji svoju primenu nalaze u salama za konferencije.

Čelične konstrukcije

Čelične konstrukcije su jednostavno i brzo rešenje koje predstavlja garanciju uštede, visokog kvaliteta i  bezbednosti u izgradnji različitih tipova objekata, a odlikuje ih kraće vreme izrade. To je zato što se veliki deo radova obavlja u radionici, a sklapaju se na gradilištu.

Ujedno, omogućavaju izradu raznovrsnih objekata, različitih oblika, funkcija i dimenzija, prema zahtevima i željama investitora.

Euro Support Group izrađuje visokokvalitetne čelične konstrukcije koje su ekonomično, ali i moderno rešenje. Nudimo projektovanje, izradu i montažu čeličnih konstrukcija.

Čelične konstrukcije su adekvatne za izgradnju objekata različitih namena, kao što su:

 • čelične montažne hale,
 • čelične platforme,
 • čelični montažni kontejneri,
 • čelične farme, mlekare,
 • čelične krovne konstrukcije,
 • čelične nadstrešnice,
 • čelične hladnjače,
 • čelične sušare,

Uz to što omogućavaju velike mogućnosti gradnje, rekonstrukcije ili adaptacije različitih objekata doprinose:

 • bržoj gradnji jer se ranije pripremljena konstrukcija montira na licu mesta,
 • nižim cenama igradnje,
 • nižim cenama transporta,
 • jeftinijem održavanju,
 • otpornosti na vremenske uslove,
 • većoj termoefikasnosti (uz upotrebu zidnih i krovnih panela) i
 • fleksibilnosti građevine (većoj otpornosti na zemljotrese).

Projektovanje i planiranje

Projektovanje je jedna od osnovnih delatnosti Kojima se bavi Euro Support Group.

Iz ove oblasti nudimo vam

 • idejna,
 • investiciono-tehnička projektna rešenja i
 • sve vrste projekata građevinske dozvole,
 • projekata za izvođenje, kao i
 • kompletne projektne dokumentacije bilo da su u pitanju, stambene zgrade, kuće, vile, proizvodne hale ili magacinski prostor.

Naš tim čine stručnjaci koji poseduju neophodno znanje i višegodišnje iskustvo iz oblasti projektovanja i izvođenja svih radova vezanih za oblasti novogradnje, adaptacione gradnje, mašinskih, elektro, termo, kao i vodovodnih i kanalizacionih instalacija

Vršimo projektovanje termotehničkih instalacija za stambene, poslovne i industrijske objekte, kao i projektovanje rashladnih postrojenja i instalacija komprimovanog vazduha za komercijalne i industrijske objekte.

Vodovod i kanalizacije – Projektovanje i planiranje

Pravilno planiranje odvođenja i dovođenja vode u objekat koji je u fazi gradnje, adaptacije ili restauracije, od velikog je značaja za kasniju upotrebnu vrednost objekta i kvaliteta života u njemu.

Materijali i oprema za vodovod i kanalizaciju

Potrebno je voditi računa o materijalima koji se koriste i to:

 • vrsti i nazivnim prečnicima cevi,
 • kvalitetu ugrađene cevne armature,
 • odabiru hidrantskih ormarića sa pratećom opremom,
 • izboru sanitarnih elemenata i galanteriji koje će se koristiti u finalnom opremanju objekta.

Izvođenje svih vrsta instalaterskih radova na sistemima vodovoda i kanalizacije

U mogućnosti smo da vam ponudimo stručnu i profesionalnu uslugu vezano za montažu instalacija vodovoda i kanalizacije i to na unutrašnjem i spoljašnjem razvodu sanitarne, hidrantske i tehnološke vode, kao i unutrašnjem i spoljnom razvodu fekalnih, kišnih i tehnoloških kanalizacija.

U mogućnosti smo da vam ponudimo stručnu i profesionalnu uslugu vezano za:

 • montažu instalacija vodovoda na unutrašnjem i spoljašnjem razvodu sanitarne, hidrantske i tehnološke vode, kao i
 • montažu instalacija kanalizacije na unutrašnjem i spoljnom razvodu fekalnih, kišnih i tehnoloških kanalizacija.

Pored montaža cevovoda, radimo i montažu opreme i sanitarnih uređaja kao što su:

 • Montaža opreme za povišenje pritiska vode u instalacijama hidrantske mreže,
 • Montaža opreme koja je deo raznih sistema vodovodne i kanalizacione mreže,
 • Montaža sanitarnih uređaja

Dodatna protivpožarna zaštita objekata

Pored navedenih instalacija vodovoda i kanalizacije, koje uključuju i hidrantske instalacije, kao obavezne delove isntalacija svakog objekta, montiramo i dodatne sisteme za inicijalno gašenje požara, kao što su sprinkler instalacije, sa pratećom opremom, ventilskim stanicama i pumpi za podizanje pritiska.

Održavanje sistema vodovoda i kanalizacije

Pored potrebe za pravilnom montažom instalacija vodovoda i kanalizacije, za pravilan i dugotrajan rad je od ključne važnosti redovan pregled pojedinih delova sistema, kao i njihovo održavanje. Stoga je neopodno angažovati specijalizovane ekipe  za povremene preglede i eventualne servisne intervencije u cilju održavanja dugoročne pogonske spremnosti. Euro Support Group predstavlja (je idealan partner) idealnog partnera za poslove oko redovnih i periodičnih pregleda, kao i eventulne servisne intervencije.

Naš projektni biro izrađuje kompletnu projektnu dokumentacije za nove objekte i rekonstrukciju stambenih, poslovnih i industrijskih objekata.

U mogućnosti smo i da vam ponudimo projektovanje unutrašnjih i spoljašnih sistema vodovoda i kanalizacije, hidrantskih mreža, sistema za povišenje pritiska, rezervoara i ostalih hidrotehničkih sistema i objekata.