Instalacije vodovoda i kanalizacije

Instalacije vodovoda i kanalizacije Kontakt

Instalacije vodovoda i kanalizacije

 

Jedna od oblasti koja je veoma osetljiva jer zahteva dobro planiranje, izuzetnu posvećenost prilikom projektovanja i izvođenja radova su instalacije vodovoda i kanalizacije. Naime jednom postavljena instalaciona mreža vodovoda i kanalizacije veoma se teško menja i iziskuje dodatnu energiju i sredstva.

 

U mogućnosti smo da vam ponudimo stručnu i profesionalnu uslugu vezano za:

  • Instalaterske radove na unutrašnjem razvodu fekalnih i tehnoloških sistema kanalizacije
  • Instalaterske radove na unutrašnjem i spoljašnjem razvodu sanitarne i tehnološke vode, kao i razvoda hidrantske mreže
  • Montažu opreme za povećanje pritiska vode u instalacijama hidrantske mreže
  • Montažu opreme koja je deo raznih sistema vodovodne i kanalizacione mreže
  • Montažu sanitarnih uređaja

Pravilno planiranje odvodjenja i dovođenja vode u novi objekat koji je u fazi gradnje, adaptacije ili restauracije, od velikog je značaja za kasniju upotrebnu vrednost objekta i kvalitet života u njemu. Potrebno je voditi računa o materijalima koji se koriste, vrsti i promerima cevi, kvalitetu ventila, izboru hidranata, kao i o izboru sanitarija koje će se koristiti u finalnoj realiazciji ovakvog projekta.

 

Posebno je osetljivo pitanje estetskog uklapanja, jer su navedene instalacije u delovima objekata gde se očekuje da ne budu vidljive ili naglašene. Upravo zato ove instalacije se nalaze unutar zidova ili podova i nisu lako dostupne za kasniju prepravku, pa neadekvatno postavljanje može u kasnijem periodu dovesti do nepredviđenih dodatnih troškova.

 

U slučaju gradnje novih objekata obavljamo sve faze od projektovanja, izbora odgovarajućih cevi i materijala, do izvođenja radova i u krajnjoj fazi postavke sanitarija, dok kod adaptacije ili renoviranja postojećeg objekta vršimo i demontažu postojeće instalacije vodovoda i kanalizacije.

 

Pored ovih usluga, vršimo i kompletnu uslugu instalacije sprinkler sistema za gašenje požara, hidranata, mlaznica, kao hidrocil pumpi i razvodnih ormana za povećanje pritiska.

 

Show Buttons
Hide Buttons