Periodični pregledi (PPZ-GI)

    • Periodični pregledi

  • Kontakt


Periodični pregledi (PPZ-GI)

Periodični preventivni pregled objekata sa aspekta zaštite od požara kao i periodično, a na osnovu nivoa zaštite pregled i merenje na gromobranskoj instalaciji.

Facility

Nazad

Show Buttons
Hide Buttons