Odgušivanje kanalizacije

Odgušivanje kanalizacije Kontakt

Odgušivanje kanalizacije

Ponekad se dešava da harmoniju svakodnevnog života naruši neka nepredviđena situacija koja utiče na dodatno trošenje sredstava i energije i to baš kada je najmanje potrebna.

 

Uz pomoć naših stručno osposobljenih timova i savremene mehanizacije iz ove oblasti nudimo vam usluge:

  • Čišćenje – Odgušenje i ispiranje kanalizacionih cevi
  • Snimanje – Video pregled stanja kanalizacionih cevi
  • Sanacija i reparacija kanalizacionih sistema, šahtova, revizija, separatora i sl.
  • Testiranje kanalizacionih sistema

Imajući u vidu da je većina stambenih prostora u gradskim sredinama napravljena pre izvesnog vremena, upravo ove, bilo da su u pitanju horizontalne ili vertikalne instalacije često usled neadekvatnog održavanja ili rukovanja predstavljaju potencijalne izvore problema. Neadekvatno postavljene kanalizacione cevi, sanitarna oprema ili jame za odlaganje kanalizacionog otpada, izvor su nepredviđenih troškova. Stvaranje čepova i masnoće usled svakodnevne dugotrajne eksploatacije, glavni su krivci koji mogu uzrokovati i kompletnu zamenu instalacija, ili ukoliko dođu do površinskih slojeva, restauraciju zidova i fasade čitavih objekata. Mi Vam nudimo uslugu snimanja profesionalnom kolornom opremom, kao preventivni vid održavanja i pregleda vaših kanalizacionih instalacja i odvoda. Ovim načinom inspekcije i pregledom snimka efikasno i precizno se određuju uzroci začepljenja i oštećenosti kanalizacione instalacije, čime se jasno i precizno definišu potrebni radovi. Na osnovu toga, u svakom trenutku možete pravovremeno reagovati i sprečiti veća zapušenja i kvarove. Ukoliko do njih ipak dođe, biće vam potrebna usluga mašinskog odgušenja kanalizacije.

 

Ovakvu aktivnostnost možemo podeliti na nekoliko delatnosti koje imamo u ponudi.

 

1) Mašinsko odgušenje kanalizacionih cevi električnim mašinama
Ovakav vid odgušivanja se vrši najsavremenijim mašinama. Obezbeđuje se odgušenje fekalne kanalizacije, odvodnih kanala, vertikala i horizontala. U isto vreme se vrši i temeljno čišćenje masnoće i prljavštine sa zidova cevi, razbija kamenac i ostale naslage koje se talože svakodnevnom upotrebom. Sve navedene radnje omogućavaju da se obezbedi funkcionalan položaj kanalizacionih instalacija 

 

2) Odgušenja kanalizacije pod visokim pritiskom vode
Nudimo vam uslugu odgušivanja i pranja kanalizacione instalacije u stambenim, poslovnim, javnim i industrijskim objektima vodom pod visokim pritiskom. Ova usluga se vrši najsavremenijim mašinama pod visokim pritiskom vode. Navedenom tehnologijom vršimo razbijanje tvrdih naslaga i kamenca koji oblažu zidove cevi, čime se temeljno čisti masnoća i prljavština. Visokim pritiskom vode se ukljanjaju svi uzroci začepljenja kišne kanalizacije, fekalnih odvodniih kanala kao i vertikalne i horizontalne kanalizacione instalacije, čime se cevi dovode u stanje potpune funkcionalnosti.

 

Naš profesinalni tim će se u svakom trenutku odazvati vašem pozivu za sanaciju i reparaciju kanalizacionih sistema, šahtova, revizija i separatora

Show Buttons
Hide Buttons